In mijn school mag ik zijn wie ik ben

 • Elk kind is uniek
 • Diversiteit is een verrijking
 • Empathische begeleidingsstijl
 • Persoonlijkheid ontwikkelen
  ‍‍
Cijfer 2

In mijn school ontdek ik mijn talenten en groeipunten en leer ik ermee omgaan

 • Zelfkennis en zelfreflectie
 • Uitdagingen aangaan
 • Grenzen verleggen
 • Inzetten van talenten

In mijn school voel ik me veilig en word ik “gezien en gehoord”

 • Welbevinden is een basisvoorwaarde om te kunnen groeien.
 • Luisteren naar elkaars noden en behoeften.
 • Conflicthantering, herstelgericht en geweldloze communicatie

In mijn school mag, kan en durf ik mijn eigen ideeën en plannen vertellen en uitvoeren

 • Ruimte voor vrij initiatief
 • Ondernemingszin stimuleren

In onze school maken ouders, kinderen, begeleiders samen school

 • Iedereen denkt en doet actief mee en we houden rekening met elkaar.
 • Kinderparlement en klasraad
 • Democratie
 • Overleg en dialoog
 • Ouderparticipatie en externen (naar eigen aanvoelen en kunnen)

In onze school brengen we de wereld binnen en verkennen de wereld rondom ons

 • Ontdekkend leren vanuit de ervaring van ieder kind
 • We scheppen een rijk milieu in onze klas en op school
 • Klasdoorbrekende projecten
 • Buitenactiviteiten, samenwerkingsprojecten

In onze school leren we door te proberen en te experimenteren

 • We werken doelgericht maar het leerproces staat centraal
 • Succceservaring doet groeien

In onze school weten we waarom we leren

 • Zinvol werk
 • Functioneel maken van de leerstof

In onze school durven we dingen in vraag stellen en oplossingen zoeken

 • Opbouwend kritisch denken
 • Vrije denkers
 • Creativiteit
 • Verantwoordelijkheidszin

In onze school willen we zorg dragen voor elkaar en de wereld

 • Respect voor natuur, religie, elkaar, mezelf, materiaal, …
 • Respectvolle en open houding naar mens en samenleving