Blokkenschema vzw
Organigram VZW's

De Levensboom heeft 4 vestigingsplaatsen:

  1. De Levensboom Marke
  2. De Levensboom Wevelgem
  3. Buurtschool V-TEX (Kortrijk)
  4. Kleine Tovenaar (Izegem)
  5. Poer (Heule) is een nieuwe vestiging in ontwikkeling.

VZW De Levensboom (‘t Soetekint) is onze overkoepelende VZW, onder leiding van het Schoolbestuur (SB) dat bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de verschillende vestigingen. Voor het uitzetten van het beleid vertrekt het SB vanuit de pedagogische visie en de mens- en maatschappijvisie van De Levensboom.

De VZW Levensboom Marke (Celestijn) heeft als doel het beheer van de vestigingsplaats Marke in goede banen te leiden. Alle ouders en personeel van de vestiging Marke zijn lid van deze VZW. Op de Algemene Vergadering (AV) kunnen de leden beslissingen nemen over een hele reeks bevoegdheden zoals beschreven in de statuten van de VZW.

Het beheer van deze VZW gebeurt door het Vestigingsbestuur (VB) dat wordt samengesteld door een aantal verkozen ouders, de coördinator en enkele begeleiders. In opdracht van de VZW Levensboom Marke waakt ze als ‘een goede huisvader’ over de school.

Blokkenschema vzw
Beslissingsorganen en actoren van de vestiging

Nieuwe personeelsleden en ouders met een nieuw kind op school (Levensboom Marke), ondertekenen het Huishoudelijk reglement van VZW Celestijn en het Schoolreglement van VZW De Levensboom voor akkoord. Door het ondertekenen, gaat men akkoord met de reglementen en schrijft men zich in als lid van de VZW Levensboom Marke (Celestijn). De nieuwe personeelsleden ondertekenen ook het arbeidsreglement van scholengemeenschap SOM (FOPEM).

Het Huishoudelijk reglement van VZW Celestijn bevat de basisvisie van de vestiging Marke en beschrijft de verschillende organen binnen de vestiging en wat ze als taak hebben. Dit reglement wordt goedgekeurd en gewijzigd op de AV.

Het Schoolreglement van De Levensboom heeft als doel om de ouders duidelijk te informeren over hun rechten en plichten tegenover de school. Hierin staat informatie in verband met richtlijnen rond afwezigheden en te laat komen, afspraken in verband met huiswerk, agenda’s en evaluatieverslagen, besprekingen van kinderen, etc.