Welke schoolactiviteiten zijn er?

Forum

Een vijftal keer op een schooljaar is er op vrijdagnamiddag forum. Tijdens zo'n forum krijgen alle klasgroepen 'het podium' om op een muzische manier te tonen waar ze in de klas mee bezig zijn. Alle ouders en grootouders zijn dan van harte welkom.

Atelier

Vier keer per jaar houden we een atelier. Tijdens zo'n atelier werken we klasdoorbrekend en thematisch. Elk kind mag kiezen uit een reeks activiteiten wat ze die namiddag willen doen. Ze worden door een begeleider, een ouder of een extern persoon begeleid.

Kinderparlement

Elke vrijdag komt er uit elke klas een afgevaardigde naar het kinderparlement. Het kinderparlement is de plek waar de kinderen hun stem kunnen uitbrengen. Ze krijgen inspraak, maken beslissingen, mogen voorstellen doen en geven pluimen.

Babbelboompjes

Elke maandag kort na de middag komen we even samen met de hele school op "de babbelboompjes".

Alle kinderen krijgen hier nieuwe afspraken te horen of horen hier alle belangrijke mededelingen. De kinderen laten ook weten aan elkaar waar ze in de klas mee bezig zijn. De pluimen die het kinderparlement gaf worden hier ook vernoemd.

Boombar

Enkele keren per jaar kan je als ouder nog even blijven plakken op school tijdens de boombar. Je kan dan een drankje nuttigen op de speelplaats (of in de refter) terwijl de kinderen nog aan het spelen zijn. De opvang is op dat moment voor iedereen gratis. Hiermee zetten we in op de onderlinge verbinding tussen de ouders.