Wij zijn een onafhankelijke, ervaringsgerichte freinetschool.

Deze onafhankelijkheid biedt enorme voordelen. Wij kunnen volledig autonoom onze school beheren en besturen.

Iedere dag opnieuw kunnen wij ons pedagogisch project vormgeven volgens de behoeften van onze kinderen, begeleiders en ouders zonder afhankelijkheid van een koepelorganisatie of een inrichtende macht die ver van onze visie afwijkt.

Deze specifieke werking heeft ook middelen nodig.

Wij betalen met deze middelen de middagopvang, de uitstappen, het zwemmen, de klasbudgetten, de helft van meerdaagse uitstappen…

Daar krijg je dus geen aparte facturen meer voor.

Wij nodigen daarom de ouders uit om naar eigen mogelijkheden maandelijks een vrijwillige bijdrage te storten.

Wij werken hiervoor met volgende richtbedragen (maar je kiest dit bedrag zelf naar eigen mogelijkheden) :

gezin met 1 kind - 35 euro/maand

gezin met 2 kinderen - 55 euro/maand

gezin met 3 kinderen - 65 euro/maand