Lieselot
lieselot@levensboom.be
Coördinator
Marie
marie@levensboom.be
Begeleidster peutergroep
Hermien
hermien@levensboom.be
Begeleidster 1ste kleuter
Griet
griet@levensboom.be
Begeleidster 2de en 3de kleuter
Greet
greet@levensboom.be
Begeleidster 2de en 3de kleuter
Elke
elke@levensboom.be
Begeleidster 1ste en 2de leerjaar
Jasper
jasper@levensboom.be
Begeleider 1ste en 2de leerjaar
Liesbet
liesbet@levensboom.be
Begeleider 1ste leerjaar
Trui
trui@levensboom.be
Begeleidster 3de en 4de leerjaar
Floor
floor@levensboom.be
Begeleidster 3de en 4de leerjaar
Tom
tom@levensboom.be
Begeleider 5de en 6de leerjaar
Adienda
adienda@levensboom.be
Begeleidster 5de en 6de Leerjaar
Tidenka
tidenka@levensboom.be
Zorgcoördinator
Sylvia
sylvia@levensboom.be
Zorgbegeleidster
Fien
fien@levensboom.be
Muzische begeleidster
Janne
janne@levensboom.be
Interim klas Greet
Nick
Interim peuterklas
Jelle
jelle@levensboom.be
Interim allround
Lore
lore@levensboom.be
Interim bij Elke en Hermien (1/5)
Sien
sien@levensboom.be
Administratie
Caroline
caroline@levensboom.be
Administratie
Davy
helpict@levensboom.be
ICT-coördinator
Stéphanie
opvang@levensboom.be
Hulp in de keuken en opvang
Gineke
opvang@levensboom.be
Hulp in de keuken en opvang
Tamara
opvang@levensboom.be
Hulp in de keuken en opvang
Lilly
Hulp in de opvang
Marianne
Hulp in de keuken
Ami
Hulp in de slaapklas
Christa
Hulp in de keuken
Zarema
Hulp in de kleuterklas en de refter
Slava
Hulp in de kleuterklas
Annemie
Hulp in de kleuterklas
Stephanie
Hulp in de kleuterklas