Wat zijn leesgroepjes?

Samen met de begeleiders, ouders en grootouders lezen we in kleine groepjes op verschillende niveaus. Vanaf het tweede leerjaar werken we verder aan expressief lezen. Dit doen we d.m.v. toneellezen.

 
Wanneer gaan de leesgroepjes door?

In het jongste lager zijn er op maandag en woensdag leesgroepjes. Dit telkens een half uurtje