Wat zijn werkgroepen?

Op onze school ontstaan er vaak ideeën onder de ouders en/of de begeleiders. Ideeën om de school te verbeteren of aan te passen aan de nieuwe tijdsgeest.

Deze initiatieven worden vorm gegeven door verschillende werkgroepen.

In een werkgroep zitten ouders en begeleiders van de Levensboom. Ze komen een aantal keer per jaar samen en proberen hun eigen doelstellingen te verwezenlijken.

Momenteel zijn volgende werkgroepen op onze school actief:

 • Bon Appetit: gezonde voeding op school
 • DOL: evenementen en samenkomen
 • Mobiliteit
 • Handige Harry’s
 • Warm welkom: startende ouders
 • Speelplaatsvernieuwing
 • Masterplan: volledige renovatie van de school, meerjarenplan, toekomstvisie
 • Wijnactie: financiële actie
 • Financieel: opvolgen en interpreteren van de begroting
 • Freinet 
 • IT / website

Deelnemen aan een werkgroep?
 • Spreek de verantwoordelijke of een andere ouder van de werkgroep aan
 • Verantwoordelijken kan je terugvinden via het Ouderportaal